Quiz 10-jarig jubileum

Voorwaarden quiz

  • Deelname aan de jubileumsquiz staat open voor personen van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van Better Places en hun directe familieleden. 
  • De jubileumsquiz begint op 11 april en eindigt op 30 mei. Alle antwoorden moeten binnen deze periode worden ingediend om in aanmerking te komen voor prijzen. 
  • Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de jubileumquiz. 
  • Prijzen worden toegekend aan de deelnemers met de hoogste scores, zoals bepaald door Better Places. In geval van een gelijke stand, behoudt Better Places zich het recht voor om te loten tussen de winnende deelnemers.
  • Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen na de trekking heeft gereageerd, wordt de prijs aan de eerstvolgende winnaar toegekend.
  • Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere alternatieven.