Bij Better Places werken we met een enthousiast team van reislustigen. Het liefst zijn we altijd op avontuur in onbekende landen. Tijdens onze reizen hebben we gezien hoe belangrijk het is dat we onze mooie planeet beschermen. Maar we zien ook dat de effecten van klimaatverandering steeds extremer worden en de tijd om erger te voorkomen dringt.

Wij geloven in de kracht van kleine acties om een groot verschil te maken. We zetten ons in voor een leefbare planeet. Dat doen we door een bijdragen te leveren aan het versnellen van de energietransitie en het behoud van de biodiversiteit. Voor elke reiziger die bij ons boekt, investeren we in projecten voor duurzame energie of biodiversiteit. Hoe en waarom we dat doen lees je in dit blog.

  • Eerlijke prijs voor vliegen
  • Bijdragen aan innovatie
  • Investeren in de energietransitie
  • Investeren in biodiversiteit

Een eerlijke prijs voor vliegen

De energietransitie gaat veel te traag. Vooral in de reiswereld valt nog een hoop winst te behalen. We zouden willen dat elektrisch vliegen op korte termijn mogelijk is. Helaas is de werkelijkheid anders en moeten we voorlopig minder (ver) vliegen, als we onze planeet leefbaar willen houden. Zodra het mogelijk is om bij te dragen aan innovatie in de luchtvaart, zullen we dat doen. Daarnaast zijn we er een groot voorstander van om een eerlijke prijs voor vliegen te betalen. Dat betekent dat in de prijs van een vliegticket ook rekening wordt gehouden met de klimaatschade, luchtvervuiling en andere negatieve effecten die veroorzaakt worden door de vlucht. Met andere woorden: de vervuiler betaalt.

Vliegen is veel te goedkoop. De prijs die we nu betalen staat niet in verhouding tot wat het de maatschappij en het klimaat werkelijk kost. Om beter te begrijpen wat we zouden moeten betalen, berekenen we de echte prijs van een vliegticket naar al onze bestemmingen.

Bijdragen aan innovatie

Bij Better Places doen we er alles aan om de CO2e-uitstoot van onze reizen te minimaliseren. Tegelijkertijd voelen we dat we alle zeilen moeten bijzetten om de biodiversiteit te beschermen en zo snel mogelijk over moeten stappen op duurzame energie. Daarom stoppen we sinds 2017 voor elke reiziger die bij ons boekt een bedrag in een innovatiefonds. De reiziger betaalt hiervoor niets extra. Tot 2023 was het bedrag gebaseerd op reizen binnen of  buiten Europa. De bedragen waren als volgt:

Jaar Bedrag binnen Europa Bedrag buiten Europa
2017 € 1,00 € 2,50
2018 € 2,00 € 5,00
2019 € 3,00 € 7,50
2020 € 4,00 € 10,00
2021 € 5,00 € 12,50
2022 € 6,00 € 15,00

Bedragen afhankelijk per zone

Het maakt nogal uit hoe ver je vliegt. De CO2e-uitstoot van een retourtje Bangkok is ruim vijftien keer hoger dan die van een retourtje Edinburgh. Daarom stimuleren wij onze reizigers om vaker te kiezen voor een reis dichtbij huis als alternatief voor een verre vakantie.

De klimaatimpact van de vlucht naar je bestemming

Omdat die verschillen in uitstoot zo groot zijn, hebben we besloten om de bijdrage aan het innovatiefonds per reiziger vanaf 2023 in te delen in zones. Hoe verder je reist, hoe hoger het bedrag dat wij investeren in innovatie en biodiversiteit. Voor reizen die minder dan twee ton CO2e veroorzaken, dragen wij € 8,- per reiziger af. Voor de grootste afstand, namelijk reizen die zes tot acht ton CO2e veroorzaken, betalen we € 30,- per reiziger. Elk jaar verhogen we de bedragen per zone.

Overzicht bijdrage per zone

Zone CO2e in kg Bedrag 2024
Zone 1 300 - 2.000 €8
Zone 2 2.001 - 4.000 €17
Zone 3 4.001 - 6.000 €23
Zone 4 6.001 - 8.000 €30

 

 

Investeren in de energietransitie

Het totaalbedrag dat we ophalen met het innovatiefonds investeren we in de ontwikkeling van de duurzame energie. Dat doen we onder andere via crowdfundingplatform Lendahand. Dat is een sociale onderneming die Nederlanders de mogelijkheid geeft te investeren in ondernemingen in lagelonenlanden. Als een project succesvol is afgerond, herinvesteren we de opbrengst, inclusief de opgebrachte rente, in nieuwe projecten.

Investeringen in 2022 en 2023

In 2022 investeerden we 6000 euro in de European Sleeper. In 2023 investeerden we opnieuw een bedrag van 5000 euro. Deze coöperatie heeft als doel om de nachttrein te herintroduceren en daarmee een goed alternatief voor vluchten binnen Europa te bieden. In de tweede helft van 2023 hebben we een lening van 5000 euro gedaan aan Zuiderlicht.nu. Zij wekken duurzame energie op in Amsterdam en maken het toegankelijk voor iedereen. Dat doen ze onder andere door dakeigenaren te helpen met het installeren van panelen, die gebruikt mogen worden door bewoners zonder eigen dak. Daarnaast hebben we 5000 euro geïnvesteerd in zonnepark Tati Solar, het grootste zonne-energieproject in Botswana.

Investeren in biodiversiteit

Daarnaast investeren we een deel van het innovatiefonds in het beschermen en behouden van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door te investeren in regeneratieve gemeenschapsboerderijen. In 2022 investeerden we 1500 euro in Boerschappen, 1000 euro in Land van Ons en 1000 euro in  Lenteland. In 2023 investeerden we 5000 euro in Lenteland en 5000 euro in Land van Ons.

Blijven reizen en de planeet leefbaar houden? Het kan. Better Places daagt je uit om niet minder, maar ánders te reizen. Dat betekent minder CO-uitstoot, meer positieve impact en vooral heel veel reisplezier. Ontdek het nieuwe reizen!

Onze investeringen tot nu toe

De hoogte van het totaal aan investeringen is afhankelijk van het aantal reizigers dat bij ons boekt en de afstand die ze reizen. In de onderstaande grafiek zie je hoeveel we in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een leefbare planeet.

Jaar Bedrag
2017 € 8.467
2018 € 19.285
2019 € 37.751
2020 € 7.104
2021 € 6.830
2022 € 54.870
2023 € 77.052

Bedragen innovatiefonds