Ons actieplan voor een leefbare planeet

Na de Klimaattop in Glasgow in 2021 heeft Better Places, samen met meer dan 300 andere toeristische bedrijven, de Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism ondertekend. De verklaring is een wereldwijd netwerk van bedrijven in het toerisme, die zich gezamenlijk inzetten voor een halvering van de totale uitstoot in 2030 en een klimaatneutrale sector voor of uiterlijk in 2050. Met het ondertekenen van de verklaring roepen we de noodtoestand uit voor het klimaat en beloven wij onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen voor 2030.

Better Places

Better Places is ontstaan vanuit de gedachte dat we met toerisme de wereld een beetje mooier kunnen maken. We proberen de milieuschade van onze reizen zoveel mogelijk te beperken en een zo groot mogelijke positieve bijdrage te leveren aan de natuur, de dieren en de mensen op bestemming. Wij zijn vastbesloten om ons nog meer in te zetten voor deze doelen. Ons plan is om vanaf 2020 elk jaar de CO2-uitstoot per passagier per dag met 5% te verminderen. In 2030 willen we 55% onder het niveau van 2019 zitten. In dit actieplan voor een leefbare planeet lees je hoe we dat doen.

Noodtoestand voor het klimaat

Door het ondertekenen van de Glasgow Declaration, verplichten we onszelf tot de volgende acties:

  • Binnen twaalf maanden na ondertekenen, publiceren we een actieplan voor het klimaat.
  • Minimaal één keer per jaar rapporteren we over de voortgang en de resultaten van onze acties in het klimaatplan.
  • Het klimaatplan is afgestemd op de volgende keten van acties: meten, reduceren, regenereren, samenwerken en financieren. Zo zorgen we ervoor dat de klimaatacties consistent zijn in de hele industrie.
  • Wij delen informatie over activiteiten die invloed hebben op de Glasgow Declaration met ons netwerk.
  • Wij werken samen met andere ondertekenaars van de Glasgow Declaration.

Meer weten?

We streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over onze klimaatacties en delen nieuwe ontwikkelingen op onze website en via sociale media. Hier vind je een paar voorbeelden van zulke berichten.

Responsible Tourism Award

Better Places duurzaam reizen Responsible Tourism logo Better Places duurzaam reizen Responsible Tourism logo

Better Places won in 2021 de Responsible Tourism Award voor Decarbonising Travel & Tourism. De juryleden waren onder de indruk van het uitgebreide scala aan manieren waarop we actief de ecologische voetafdruk van de georganiseerde reizen verkleinen, evenals de transparante en gemakkelijk te begrijpen communicatie over de positieve en negatieve milieueffecten van onze reizen.

De doelen in ons actieplan voor een leefbare planeet worden elk jaar geüpdatet. Op deze pagina vind je de klimaatdoelen van voorgaande jaren.