In januari 2020 heeft Better Places, samen met 14 internationale reisorganisaties, de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Als onderdeel daarvan hebben wij een uitgebreid actieplan voor een leefbare planeet opgesteld, waarin we laten zien hoe wij onze totale CO2-uitstoot met 55% verminderen voor 2030, ten opzicht van 2019. Het klimaatactieplan wordt elk jaar geüpdate en de doelen aangescherpt. Op deze pagina vind je de doelen uit voorgaande jaren, zodat je een vergelijking kunt maken met de huidige doelen en kan zien waar we vooruitgang boeken en waar de knelpunten liggen. 

Vliegtuig actieplan klimaat

Meten: doelen voor 2022

 • Organiseren en uitzetten van de jaarlijkse vragenlijst over duurzaamheid voor onze reisexperts.
 • Onderzoeken en in kaart brengen van de echte prijs (externe kosten) van het transport van en naar onze bestemmingen. Dat doen we in samenwerking met de Impact Institute van True Price.
  Status: in 2022 hebben we een model ontwikkeld, waarmee we de echte prijs voor klimaatschade en luchtvervuiling door het transport van en naar onze bestemmingen in kaart kunnen brengen. 
 • Vragenlijst over duurzaam reizen ontwikkelen en laten invullen door reizigers, zodat we beter in beeld krijgen hoe onze klanten staan tegenover duurzaam reizen.
  Status: in 2022 hebben we de enquête herzien en de vragen meer in lijn gebracht met onze klimaatdoelstellingen.
 • Alle voorbeeldreizen nog eens onder de loep nemen en kijken waar we binnenlandse vluchten kunnen schrappen of vervangen door alternatief vervoer.
Actieplan voor het klimaat

Reduceren: doelen voor 2022

 • Ervoor zorgen dat alle voorbeeldreizen buiten Europa een duur hebben van minimaal 17 dagen.
  Status: in 2023 verhogen we dit naar minimaal 18 dagen.
 • Reizigers stimuleren om buiten Europa minimaal 17 dagen op reis te gaan (exclusief de reis van en naar de bestemming).
  Status: in 2023 verhogen we dit naar minimaal 18 dagen.
 • Minimaal 5% van onze reizigers binnen Europa kiest voor de trein als vervoer naar hun vakantiebestemming.
 • Minimaal 80% van onze reizigers die naar een bestemming binnen Europa vliegt, kiest voor de meest efficiënte optie: een directe vlucht.
 • Maximaal 25% van de uitgevoerde reizen bevat een binnenlandse vlucht.
  Status: in 2023 verhogen we dit doel naar maximaal 20%
 • Maximaal 10% van de uitgevoerde reizen bevat 2 of meer binnenlandse vluchten.
  Status: dit doel bleek heel moeilijk haalbaar. Daarom kiezen we ervoor om het maximum van 10% voor 2023 te laten staan.
 • Minimaal 25% van de geboekte reizen is naar een bestemming binnen Europa.
  Status: in 2023 gaan we voor een minimum van 30%.
 • Alle op maat gemaakte reisvoorstellen zijn voorzien van informatie over de impact van reizen op het klimaat.
 • We starten en pilot waarbij 3 bestemmingen een duurzame score toevoegen aan de op maat gemaakte reisvoorstellen.
  Status: niet gehaald. Op basis van de uitkomsten van het impact meten, gaan we dit in 2023 voor minimaal 10 bestemmingen doen.
Klimaatactieplan

Regenereren: doelen voor 2022

 • Het opstellen van richtlijnen voor ethische marketing, om transparantie te bevorderen en greenwashing te voorkomen.
  Status: niet gehaald. Dit doel pakken we op in 2023.
 • Onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan regeneratief reizen.
samenwerken klimaatactieplan

Samenwerken: doelen voor 2022

 • Ten minste 15 van onze lokale reisexperts is Travelife gecertificeerd.
  Status: door de pandemie hebben een aantal reisexperts het Travelife-traject niet afgerond. In 2022 hebben we dit doel niet bereikt. In 2023 besteden we daar extra aandacht aan en verhogen we het doel naar minimaal 20 reisexpert met een Travelife-certificaat.
 • Ten minste 15 van onze lokale reisexpert heeft Tourism Declares en/of de Glasgow Declaration getekend en heeft een actieplan voor een leefbare planeet opgesteld.
 • We organiseren webinars om lokale reisexperts te ondersteunen bij het opstellen van een actieplan voor een leefbare planeet.
 • Minimaal vier gastcolleges gegeven over duurzaamheid in de reisindustrie.
 • In samenwerking met Impact Institute de echte prijs van het transport van en naar onze bestemmingen in kaart brengen.
klimaatactieplan financieren

Financieren: doelen voor 2022

 • Het opzetten van een klimaatfonds dat een effectiever alternatief is voor het compenseren van CO2-uitstoot via de South Pole Group.
 • Zolang er nog geen geschikt alternatief is blijven we investeren in duurzame energieprojecten via Lendahand en Duurzaam Investeren