Better Places compenseert de CO2-uitstoot van al haar reizen. Als enige reisorganisatie in Nederland compenseren wij niet alleen het landarrangement wat je bij ons boekt, maar ook de uitstoot van de vlucht die nodig is om je bestemming te bereiken. Better Places compenseert de CO2-uitstoot van jouw reis door te investeren in efficiëntere kooktoestellen in Ghana.

Naast de CO2-compensatie legt Better Places zichzelf sinds 2019 een vrijwillige CO2-taks op. In 2022 is die € 15,00 per reiziger buiten Europa en € 6,- binnen Europa. Elk jaar wordt dit bedrag iets hoger. Dat bedrag investeren wij in duurzame energieprojecten. In dit artikel leggen we uit wat CO2-compensatie is, waarom dat nodig is en hoe wij dat doen.

De voetafdruk van je vakantie verkleinen

Wie kiest voor een verre reis, vergroot zijn CO2-voetafdruk aanzienlijk. Daar ontkom je niet aan. Wel kun je proberen die footprint zo klein mogelijk te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te kiezen voor een rechtstreekse vlucht, of door het aantal binnenlandse vluchten te beperken. Kies je ervoor om dit jaar toch een verre reis te maken met het vliegtuig? Dan is het een goed idee om je vliegreis te compenseren. Wij helpen je graag op weg. 

CO2-compensatie van je hele vakantie

Wij vinden het belangrijk om in de toekomst nog steeds mooie reizen aan te kunnen bieden. Daarom kiezen wij ervoor om de CO2 die we met onze reizen veroorzaken te compenseren. Als enige reisorganisatie in Nederland compenseren wij niet alleen de uitstoot van de vlucht die nodig is om je bestemming te bereiken, maar het hele landarrangement dat je bij ons boekt. Dat is dus inclusief het vervoer ter plekke, de accommodaties en de excursies tijdens je reis. Jij betaalt hiervoor niets extra’s: wij nemen de CO2-compensatie voor onze rekening.

Aangezien de klanten van Better Places zelf hun vlucht naar en van de bestemming boeken en de gegevens niet altijd doorgeven, is de totale CO2-uitstoot van onze reizen een schatting.

Wij geven je 5 redenen waarom je beter een directe vlucht met een moderner vliegtuig kunt boeken

Wat stoot een vliegtuig eigenlijk uit?

Door de verbranding van kerosine stoot een vliegtuig CO2 uit. CO2 is een broeikasgas. Hoe meer broeikasgassen er in de atmosfeer komen, hoe warmer de aarde wordt. Dat noemen we het broeikaseffect. Naast CO2 stoot een vliegtuig nog meer broeikasgassen uit, zoals stikstofoxiden en roet. Wanneer je een vliegreis compenseert zorg je ervoor dat er ergens anders net zoveel CO2 wordt bespaard of uit de lucht gehaald als jouw vlucht veroorzaakt. Maar als je vliegt, stoot je wel degelijk CO2 en andere broeikasgassen uit. Die maak je met CO2-compensatie niet ongedaan. Er zijn grote verschillen in prijs wanneer je jouw vlucht wil compenseren. In sommige berekeningen wordt alleen naar de CO2-uitstoot van je vlucht gekeken en worden de andere broeikasgassen niet meegeteld.

CO2-uitstoot per reiziger berekenen

Better Places maakt gebruikt van de in Nederland ontwikkelde carbon calculator om de CO2-uitstoot van haar reizen in kaart te brengen. De CO2 die vrijkomt tijdens de rondreis zelf is vrij laag. Ongeveer 24% van de totale uitstoot komt van de accommodaties waar je verblijft, het vervoer te plaatse en de excursies die je doet. De vlucht van en naar je bestemming is verantwoordelijk voor de overige 76% van de totale CO2-uitstoot. De gemiddelde uitstoot van onze reizen bedraagt 2,1 ton CO2 per persoon. Dat is best veel als je bedenkt dat de CO2-uitstoot van een gemiddelde Nederlander op jaarbasis 9,6 ton bedraagt. 

CO2-uitstoot per reiziger

  • In 2018 zijn er in totaal 3959 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 8.577.190 kg CO2, oftewel 2167 kg per persoon.
  • In 2019 zijn er in totaal 5043 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 10.683.050 kg CO2, oftewel 2118 kg per persoon
  • In 2020 zijn er in totaal 741 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 1.541.138 kg CO2, oftewel 2080 kg per persoon.
  • In 2021 zijn er in totaal 847 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 860.754 kg CO2, oftewel 1016 kg per persoon.

Naast het compenseren van je vlucht kun je nog veel meer doen om de negatieve impact van je reis te verkleinen. Wij geven tips.

Hoe werkt CO2-compensatie?

Bij CO2-compensatie zorg je ervoor dat er ergens anders net zoveel CO2 wordt bespaart of uit de lucht gehaald. Daarmee compenseer je jouw CO2-uitstoot. Wanneer je een organisatie betaalt om jouw vlucht te compenseren, kopen zij van dat geld emissiereductiecertificaten van duurzame projecten in het buitenland. Dat kan bijvoorbeeld een project zijn waarbij voor elk certificaat een aantal bomen worden geplant of zonnepanelen worden aangelegd. Zo zorgen deze projecten ervoor dat er evenveel CO2 bespaard wordt als dat jouw vlucht oplevert.

Zo compenseren wij onze reizen

Om de CO2-uitstoot van onze reizen te compenseren hebben wij gekozen voor een project in Ghana dat voldoet aan de Gold Standard. We werken hiervoor samen met de South Pole Group. Dat is een bedrijf dat op efficiënte manier duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden start en ondersteunt. In Ghana koken vele huishoudens op houtskool. Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid, het draagt ook nog eens bij aan ontbossing. Bij het project in Ghana worden energiezuinige kooktoestellen geproduceerd. Met efficiënte kooktoestellen is 25% minder houtskool nodig. Het koken wordt bovendien schoner, doordat er minder rookontwikkeling is. Het resultaat is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het terugdringen van ontbossing.

CO2-compensatie met de hoogste internationale standaard

Voor de compensatie van onze CO2-uitstoot vinden wij het belangrijk dat een project voldoet aan een internationaal geaccepteerde standaard. Bekende standaarden zijn onder meer CDM, VCS, CarbonFix en de Gold Standard. Dat certificaat geeft de garantie dat de CO2-compensatieprojecten worden gecontroleerd en zinvol zijn. Iedere standaard heeft zijn specifieke kenmerken. De één let meer op de sociale aspecten van de projecten, de ander op duurzaamheid of op de toekomstbestendigheid.

CO2-compensatie? Wij kiezen de Gold Standard

Het kooktoestellenproject in Ghana voldoet aan de Gold Standard. Deze standaard garandeert de voordelen voor het klimaat en de lokale bevolking. Gold Standard is momenteel de hoogste standaard voor CO2-compensatie. Deze standaard is ooit ontwikkeld in samenwerking met het WNF. Men was op zoek naar een standaard voor de vrijwillige compensatiemarkt, die minder bureaucratisch was dan bijvoorbeeld het CDM (Clean Development Mechanism). Bovendien moest het de ontwikkeling van kleinere projecten uit Derde Wereldlanden stimuleren, zodat zij ook konden profiteren van klimaatgelden. De officiële markt waar overheden en grote bedrijven gebruik van maakten om aan hun klimaatdoelstellingen te voldoen werd namelijk teveel gedomineerd door grootschalige projecten uit landen als China. Daardoor visten de kansarmen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, achter het net.

Wij ondernemen om de wereld een stukje beter te maken en investeren daarom 10% van onze winst in positieve initiatieven.

CO2-belasting op vliegtickets

De luchtvaart groeit snel en belast daarmee in toenemende mate het klimaat. Bovendien is verduurzaming lastig te realiseren en is elektrisch of op waterstof vliegen voorlopig niet haalbaar. Internationale vliegtickets zijn vrijgesteld van accijns en btw. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie en maakt dat vliegen veel te goedkoop is. Better Places is er een voorstander van om de CO2-uitstoot van de luchtvaart zwaarder te belasten en de opbrengst daarvan te gebruiken voor innovatie en de stimulering van synthetische brandstoffen.

Vrijwillige CO2-heffing

Sinds 2021 geldt er in Nederland een CO2-taks, deze taks wordt echter niet gebruikt om klimaatverandering tegen te gaan. Naast de CO2 compensatie legt Better Places zichzelf daarom sinds 2017 een vrijwillige CO2-heffing op. In 2021 investeren wij per reiziger 12,50 euro (5 euro voor reizen binnen Europa) in duurzame energieprojecten. Elk jaar verhogen wij dit bedrag met 2,50 euro per reiziger. De reiziger betaalt hiervoor niks extra’s. 
In 2017 investeerden wij een bedrag van 5000 euro in windenergie. In 2018 investeerden wij 20.000 euro in een project voor zonnepanelen. In 2019 hebben wij tot nu toe 15.000 euro geïnvesteerd in energieprojecten via LendaHand

Better Places ziet de invoering van vliegbelasting het liefst vandaag nog gebeuren. Hier lees je daar meer over.

Sustainable Development Goals

In 2015 is er door de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals opgesteld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Met het reduceren en compenseren van CO2-uitstoot levert Better Places een bijdrage aan de doelen 3, 7, 8, 11 en 13.