Financieren

CO2-compensatie

• Van 2016 tot half juli 2022 hebben we de CO2-uitstoot van al onze reizen gecompenseerd. Dat was inclusief de vlucht die nodig is om de bestemming te bereiken. We werkten daarvoor samen met de South Pole Group en investeerden in zogenaamde Gold Standard projecten. Tussen 2016 en juli 2022 hebben we 40.000 ton CO2 gecompenseerd voor onze klanten. Het geld werd door de South Pole Group geïnvesteerd in schone kooktoestellen in Ghana.

• In juli 2022 zijn we gestopt met het compenseren van de CO2-uitstoot van onze reizen. Uit onderzoek is gebleken dat compensatieprojecten, zoals kooktoestellen uitdelen en het planten van bomen, weinig effectief zijn. Bovendien leidt het af van de echte oplossing, namelijk reduceren. 

Investeren in innovatie en biodiversiteit

• Voor elke reizigers die bij Better Places boekt, investeren wij vanaf 2017 een bedrag in ons innovatiefonds. Tot 2023 maakten we onderscheid tussen ee bedrag voor bestemmingen binnen op buiten Europa. Vanaf 2023 is de hoogte van het bedrag afhankelijk van de afstand die de reizigers aflegt. We onderscheiden hierbij vier zones. Het bedrag is per persoon en wordt elk jaar verhoogd. De reiziger betaalt hiervoor niets extra. We investeren een deel van het bedrag in duurzame energieprojecten via crowdfundingplatform Lendahand. Wanneer een investeringsperiode is afgerond, herinvesteren we het bedrag, inclusief de opgebrachte rente. Op deze manier helpen we de energietransitie te versnellen. De rest investeren we in het behoud en herstel van de biodiversiteit. Lees meer over ons innovatiefonds

Bedragen innovatiefonds

Financieren: doelen voor 2023

  • Een deel van de opbrengst van het innovatiefonds gebruiken om te investeren in het behoud en herstel van de biodiversiteit.
  • Zolang er nog geen geschikt alternatief is blijven we investeren in duurzame energieprojecten via Lendahand en Duurzaam Investeren

Bijdrage innovatiefonds vanaf 2023

Omdat vliegen veel te goedkoop is, storten we voor elke reiziger een bedrag in een innovatiefonds. Het bedrag voor deze bijdrage berekenen we op basis van verschillende zones. Hoe verder de bestemming, des te hoger de bijdrage. Elk jaar verhogen we de bijdragen per zone. In onderstaande kaart hebben we de zones visueel inzichtelijk gemaakt. De reiziger betaalt hiervoor niets extra. We investeren het totaalbedrag in duurzame energieprojecten. Op deze manier helpen we de energietransitie te versnellen.

Overzicht bijdrage per zone

Zone CO2e in kg Bedrag 2023
Zone 1 300 - 2.000 €7
Zone 2 2.001 - 4.000 €15
Zone 3 4.001 - 6.000 €20
Zone 4 6.001 - 8.000 €25