Meten

• Elk jaar berekenen we de totale CO2-uitstoot van ons bedrijf. Bij het inzichtelijk maken van onze CO2-voetafdruk meten we de uitstoot in de drie scopes uit het wereldwijd erkende Greenhouse Gas Protocol:

Scope 1: directe CO2-uitstoot, zoals de impact van ons kantoor en de faciliteiten die we gebruiken.
Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, bijvoorbeeld de impact van ingekochte en verbruikte elektriciteit en gas.
Scope 3: indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie, zoals de vlucht die nodig is om op de bestemming te komen, de impact van de accommodaties en excursies ter plekke.

Scope 3 emissies
De meeste reisorganisaties kiezen ervoor om de vlucht van en naar een bestemming niet mee te nemen in de berekening van hun totale CO2-uitstoot. Zij beredeneren dat zij de vlucht niet verkopen en er dus niet verantwoordelijk voor zijn. Wij vinden dat de vlucht het meest relevant is voor reisorganisaties. Tot wel 90% van de totale CO2-uitstoot van een reis wordt veroorzaakt door de vlucht die nodig is om op de bestemming te komen. Hoewel klanten de vlucht zelf boeken, kiezen wij ervoor om die uitstoot wel mee te nemen in onze berekeningen. Die uitstoot zou er tenslotte niet zijn als wij de reis niet zouden aanbieden en uitvoeren.

 

Doelstelling

Ons plan is om vanaf 2020 elk jaar de CO2-uitstoot per passagier per dag met 5% te verminderen. In 2030 willen we 55% onder het niveau van 2019 zitten.

Sinds 2016 meten we de gemiddelde CO2-uitstoot van al onze reizen, inclusief de vluchten die nodig zijn om op bestemming te komen. We gebruiken daarvoor de landenmatrix, zoals ontwikkeld door de South Pole Group. Van 2016 tot halverwege 2022 gebruikten we die gegeven ook om de CO2-uitstoot van onze reizen te compenseren. Dat is inclusief de vlucht om op de bestemming te komen.

CO2-uitstoot per persoon per dag (kg)

Jaar Doelstelling Werkelijk
2019 baseline 130kg
2020 123kg 129kg
2021 117kg 66kg
2022 110kg 108kg

CO2-uitstoot doelstelling (kg per persoon per dag)

In 2030 willen we 55% onder het niveau van 2019 zitten.

Totale CO2-uitstoot per reiziger

In het overzicht hieronder vind je de CO2-uitstoot per reiziger. Dat is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot die wij tot halverwege 2022 hebben gecompenseerd.

CO2-uitstoot per reiziger*

CO2-uitstoot per reiziger

  • In 2019 zijn er in totaal 5043 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 10.683.050 kg CO2, oftewel 2118 kg per persoon
  • In 2020 zijn er in totaal 741 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 1.541.138 kg CO2, oftewel 2080 kg per persoon.
  • In 2021 zijn er in totaal 847 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 860.754 kg CO2, oftewel 1016 kg per persoon.
  • In 2022 zijn er in totaal 4299 reizigers met Better Places op reis geweest. In totaal leverde dit een uitstoot op van 7.426.138 kg CO2, oftewel 1757 kg per persoon.

*Het is belangrijk om bij deze resultaten te vermelden dat ze een vertekend beeld geven vanwege de effecten van COVID-19 op de reisindustrie. De daling van de CO2-uitstoot per persoon is niet (alleen) toe te schrijven aan onze inspanningen om onze uitstoot te verkleinen. Door de coronacrisis hebben we in 2021 vooral reizen uitgevoerd naar landen binnen Europa. De meeste klanten kozen ervoor om met de auto in plaats van het vliegtuig naar hun bestemming te reizen.

Totale CO2-uitstoot*

*Voor het overzicht met onze totale uitstoot geldt dat ook deze resultaten vertekend zijn door de gevolgen van de pandemie. Na het begin van de eerste lockdown in maart 2020 hebben we nauwelijks reizen uitgevoerd. In 2021 kwam het langzaam op gang, maar bleven klanten voornamelijk in Europa. 

• In 2021 zijn we begonnen met het in kaart brengen van de positieve en negatieve impact van onze voorbeeldreizen. Daarbij houden we rekening met de sociale-, economische- en klimaatimpact van een reis. Op basis van die metingen geven we de reizen een score, zodat klanten in één oogopslag kunnen zien hoe goed een reis scoort op onze principes voor duurzaam reizen. Daarnaast geeft het ons inzicht in wat er goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Hier vind je de impactscores van reizen op verschillende bestemmingen. Dit zijn de criteria die we gebruiken bij het meten van de impact.

De impactmeting is gebaseerd op de Theory of Change. Voor het meten van de impact ontvangen wij ondersteuning van Social Enterprise Nederland en Avance Impact Consultancy.

Bij het meten van de negatieve impact van onze reizen meten we niet alleen de uitstoot van CO2, maar ook van andere broeikasgassen en schadelijke stoffen, zoals stikstof en waterdamp. Voor de berekening gebruiken we de calculator van Atmosfair. Hier lees je meer over de methodes die we gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te meten.

• We hebben een overzicht gepubliceerd met de klimaatimpact van de vliegreizen naar al onze bestemmingen. Met dat overzicht hopen we klanten te inspireren om vaker voor een bestemming dichter bij huis te kiezen, met als gevolg minder CO2-uitstoot.

Meten: doelen voor 2023

  • De CO2-uitstoot per passagier per dag met 20% verminderen ten opzichte van 2019.
  • Organiseren en uitzetten van de jaarlijkse vragenlijst over duurzaamheid voor onze reisexperts.
  • Onderzoeken en in kaart brengen van de echte prijs (externe kosten) van het transport van en naar onze bestemmingen. Dat doen we in samenwerking met de Impact Institute van True Price.
  • Vragenlijst over duurzaam reizen ontwikkelen en laten invullen door reizigers, zodat we beter in beeld krijgen hoe onze klanten staan tegenover duurzaam reizen.
  • Alle voorbeeldreizen nog eens onder de loep nemen en kijken waar we binnenlandse vluchten kunnen schrappen of vervangen door alternatief vervoer.