Ons actieplan voor het klimaat

In januari 2020 heeft Better Places, samen met 14 internationale reisorganisaties, de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Inmiddels zijn er 426 organisaties die de verklaring hebben ondertekend. Met het ondertekenen van de Tourism Declares Climate Emergency verklaring beloven wij onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen voor 2030. 

Better Places duurzaam reizen Tourism Declares logo

Better Places is ontstaan vanuit de gedachte dat we met toerisme de wereld een beetje mooier kunnen maken. We proberen de milieuschade van onze reizen zoveel mogelijk te beperken en een zo groot mogelijke positieve bijdrage te leveren aan de natuur, de dieren en de mensen op bestemming. Wij zijn vastbesloten om ons nog meer in te zetten voor deze doelen. Ons plan is om vanaf 2020 elk jaar de CO2-uitstoot per passagier per dag met 5% te verminderen. In 2030 willen we 55% onder het niveau van 2019 zitten. In dit actieplan voor het klimaat lees je hoe we dat doen.

Glasgow Declaration

Na de Klimaattop in Glasgow in 2021 heeft Better Places, samen met meer dan 300 andere toeristische bedrijven, de Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism ondertekend. De verklaring is een wereldwijd netwerk van bedrijven in het toerisme die zich gezamenlijk inzetten voor een halvering van de totale uitstoot in 2030 en een klimaatneutrale sector voor of uiterlijk in 2050.

Noodtoestand voor het klimaat

Door het ondertekenen van de Tourism Declares a Climate Emergency, verplichten we onszelf tot de volgende acties:

 • Binnen twaalf maanden na ondertekenen, publiceren we een actieplan voor het klimaat.
 • Minimaal één keer per jaar rapporteren we over de voortgang en de resultaten van onze acties in het klimaatplan.
 • Het klimaatplan is afgestemd op de volgende keten van acties: meten, reduceren, regenereren, samenwerken en financieren. Zo zorgen we ervoor dat de klimaatacties consistent zijn in de hele industrie.
 • Wij delen informatie over activiteiten die invloed hebben op Tourism Declares en de Glasgow Declaration met ons netwerk.
 • Wij werken samen met andere ondertekenaars van Tourism Declares en de Glasgow Declaration.
Vliegtuig actieplan klimaat

Meten

• Elk jaar berekenen we de totale CO2-uitstoot van ons bedrijf. Bij het inzichtelijk maken van onze CO2-voetafdruk meten we de uitstoot in de drie scopes uit het wereldwijd erkende Greenhouse Gas Protocol:

Scope 1: directe CO2-uitstoot, zoals de impact van ons kantoor en de faciliteiten die we gebruiken.
Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, bijvoorbeeld de impact van ingekochte en verbruikte elektriciteit en gas.
Scope 3: indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie, zoals de vlucht die nodig is om op de bestemming te komen, de impact van de accommodaties en excursies ter plekke.

De meeste reisorganisaties kiezen ervoor om de vlucht van en naar een bestemming niet mee te nemen in de berekening van hun totale CO2-uitstoot. Zij beredeneren dat zij de vlucht niet verkopen en er dus niet verantwoordelijk voor zijn. Wij vinden dat de vlucht het meest relevant is voor reisorganisaties. Tot wel 90% van de totale CO2-uitstoot van een reis wordt veroorzaakt door de vlucht die nodig is om op de bestemming te komen. Hoewel klanten de vlucht zelf boeken, kiezen wij ervoor om die uitstoot wel mee te nemen in onze berekeningen. Die uitstoot zou er tenslotte niet zijn als wij de reis niet zouden aanbieden en uitvoeren.

• Sinds 2016 meten we de gemiddelde CO2-uitstoot van al onze reizen, inclusief de vluchten die nodig zijn om op bestemming te komen. We gebruiken daarvoor de landenmatrix, zoals ontwikkeld door de South Pole Group. Van 2016 tot halverwege 2022 gebruikten we die gegeven ook om de CO2-uitstoot van onze reizen te compenseren. Dat is inclusief de vlucht om op de bestemming te komen.

• In het overzicht hieronder vind je de CO2-uitstoot per klant. Dat is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot die wij tot halverwege 2022 hebben gecompenseerd.

Better Places CO2-uitstoot*

CO2-uitstoot per persoon

*Het is belangrijk om bij deze resultaten te vermelden dat ze een vertekend beeld geven vanwege de effecten van COVID-19 op de reisindustrie. De daling van de CO2-uitstoot per persoon is niet (alleen) toe te schrijven aan onze inspanningen om onze uitstoot te verkleinen. Door de coronacrisis hebben we in 2021 vooral reizen uitgevoerd naar landen binnen Europa. De meeste klanten kozen ervoor om met de auto in plaats van het vliegtuig naar hun bestemming te reizen.

Totale CO2-uitstoot*

*Voor het overzicht met onze totale uitstoot geldt dat ook deze resultaten vertekend zijn door de gevolgen van de pandemie. Na het begin van de eerste lockdown in maart 2020 hebben we nauwelijks reizen uitgevoerd. In 2021 kwam het langzaam op gang, maar bleven klanten voornamelijk in Europa. 

• In 2021 zijn we begonnen met het in kaart brengen van de positieve en negatieve impact van onze voorbeeldreizen. Daarbij houden we rekening met de sociale-, economische- en klimaatimpact van een reis. Op basis van die metingen geven we de reizen een score, zodat klanten in één oogopslag kunnen zien hoe goed een reis scoort op onze principes voor duurzaam reizen. Daarnaast geeft het ons inzicht in wat er goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Hier vind je de impactscores van reizen op verschillende bestemmingen. Dit zijn de criteria die we gebruiken bij het meten van de impact.

De impactmeting is gebaseerd op de Theory of Change. Voor het meten van de impact ontvangen wij ondersteuning van Social Enterprise Nederland en Avance Impact Consultancy.

Bij het meten van de negatieve impact van onze reizen meten we niet alleen de uitstoot van CO2, maar ook van andere broeikasgassen en schadelijke stoffen, zoals stikstof en waterdamp. Voor de berekening gebruiken we de calculator van Atmosfair. Hier lees je meer over de methodes die we gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te meten.

• We hebben een overzicht gepubliceerd met de klimaatimpact van de vliegreizen naar al onze bestemmingen. Met dat overzicht hopen we klanten te inspireren om vaker voor een bestemming dichter bij huis te kiezen, met als gevolg minder CO2-uitstoot.

Meten: doelen voor 2022

 • Organiseren en uitzetten van de jaarlijkse vragenlijst over duurzaamheid voor onze reisexperts.
 • Evalueren of de positieve impact reizen daadwerkelijk het beoogde effect hebben.
 • Onderzoeken en in kaart brengen van de echte prijs (externe kosten) van reizen voor twee bestemmingen. Dat doen we in samenwerking met True Price.
 • Vragenlijst over duurzaam reizen ontwikkelen en laten invullen door reizigers, zodat we beter in beeld krijgen hoe onze klanten staan tegenover duurzaam reizen.
 • Alle voorbeeldreizen nog eens onder de loep nemen en kijken waar we binnenlandse vluchten kunnen schrappen of vervangen door alternatief vervoer.
 • Bepalen en in kaart brengen van de meest efficiënte vliegroutes voor bestemmingen buiten Europa.
Actieplan voor het klimaat

Reduceren

Klanten: algemeen

• Wij zetten ons in om het gedrag van onze klanten op een positieve manier te veranderen. We delen informatie en tips in blogs en op sociale media waarmee we ze helpen duurzame keuzes te maken op reis.

• We vragen al onze klanten om één of meerdere van onze Zes Duurzame Beloftes te kiezen en die tijdens hun reis uit te voeren. Voor vertrek krijgen ze tips en handvatten om hun belofte waar te maken. We belonen deelnemers met prijzen en kortingen.

Klanten: reizen en vervoer

• Wij stimuleren onze klanten om niet elk jaar een verre reis te maken en als ze gaan dan liefst zo lang mogelijk. Alle voorbeeldreizen voor verre bestemmingen zijn minimaal 17 dagen.

• Onze voorbeeldreizen bevatten geen of zo min mogelijk binnenlandse vluchten. Waar mogelijk reizen we met de trein.

• We informeren onze klanten over de minst vervuilende vlucht naar hun bestemming.

• We bieden positieve impactreizen om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de Sustainable Development Goals. In deze reizen maken we geen gebruik van binnenlandse vluchten en kiezen we er bewust om klanten langzamer te laten reizen. Onze impactreizen gaan van de gebaande paden af, waardoor we zo min mogelijk bijdragen aan overtoerisme en de druk op de lokale biodiversiteit niet verder toeneemt. Tijdens de impactreis slapen klanten zoveel mogelijk in ecolodges en homestay's met een minimale voetafdruk.

• We hebben ons aanbod uitgebreid met zogenaamde workations. Dat zijn extra lange reizen van minimaal acht weken, waarbij de klant werken en reizen combineert.

• Naast onze verre bestemmingen, bieden we steeds meer reizen in Europa aan. Onze reizen binnen Europa zijn vaak minimaal 14 dagen en een volwaardig alternatief voor een verre vliegvakantie. In Europa bieden we ook vakanties zonder vliegen aan.

• We promoten treinreizen naar Europese bestemmingen. Voor elke Europese bestemming die we aanbieden is er een speciale pagina waarop we laten zien hoe je dat land per trein kan bereiken. We werken samen met The Train Traveller, een duurzame reisorganisatie gespecialiseerd in treinreizen. Zij helpen bij het samenstellen van de ideale treinreis naar het land van bestemming.

• We brengen in kaart welke vervoersmiddelen onze klanten gebruiken om hun bestemming te bereiken. Ons streven is om het aantal reizigers dat kiest voor de trein te verhogen. Dat doen we door treinreizen gericht te promoten, door onze klanten duurzame beloftes te laten maken en door te lobbyen voor een beter treinnetwerk in Europa. Daarnaast laten we zien wat de CO2-uitstoot van de verschillende vervoersopties is naar de betreffende bestemming. We maken daarbij een vergelijking tussen de uitstoot van de auto, trein en het vliegtuig. In de berekening houden we ook rekening met de uitstoot van andere schadelijke broeikasgassen

• We promoten reizen met de (elektrische)auto naar Europese bestemmingen als alternatief voor het vliegtuig. Daarnaast laten we zien dat klanten de reis ook kunnen maken met een elektrische auto, door informatie over laadpalen en accommodaties met laadpunten te delen.

Klanten: eten en drinken

• We geven onze klanten tips en advies over vegetarisch en veganistisch eten op reis als middel om de persoonlijke CO2-uitstoot te verminderen. In samenwerking met onze lokale reisexperts en bloggers adviseren we onze klanten over de beste vegetarische en veganistische restaurants in onze reisvoorstellen.

• Vegetarisch en veganistisch eten op reis is één van de zes duurzame beloftes. Klanten die kiezen voor deze belofte krijgen een beloning die past bij de belofte om geen vlees te eten tijdens hun reis.

Lokale aanbieders

• Onze lokale aanbieders tekenen een contract met ons waarin ze zich committeren aan onze duurzaamheidseisen. Onderdeel van het contract zijn de gedragsregels voor verantwoord toerisme.

• Better Places heeft sinds 2017 een Travelife certificering. We moedigen onze lokale aanbieders aan om ook voor een Travelife-certificaat te gaan. Om in aanmerking te komen voor het Travelife-certificaat, volgen onze partners een trainingsprogramma en worden ze gecoacht, zodat ze binnen twee jaar het Travelife Partner-niveau halen.

• De lokale reisexperts van Better Places zorgen er samen met de regionale managers voor dat alle voorbeeldreizen voldoen aan onze checklist voor duurzaam reizen.

Personeel en faciliteiten

• In 2019 sloot Better Places zich als één van de eerste touroperators aan bij Climate Perks. Al onze medewerkers krijgen maximaal twee gratis vakantiedagen extra als ze ervoor kiezen om met de trein op vakantie te gaan, in plaats van met het vliegtuig.

• Alle Better Places medewerkers die werkgerelateerde afspraken hebben binnen een straal van 750 kilometer, leggen de reis per trein af.

• We werken met een flexibel werkschema, zodat Better Places medewerkers de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken. Daarmee minimaliseren we de totale reistijd en CO2-uitstoot.

• We bieden onze werknemers de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij klimaatstakingen of andere klimaatevenementen.

• We gebruiken zo min mogelijk papier en wegwerpplastic op kantoor.

• We hebben afgesproken dat alle Better Places medewerkers alleen mogen deelnemen aan onderzoeksreizen buiten Europa als ze minimaal twee weken op de betreffende bestemming blijven.

Reduceren: doelen voor 2022

 • Ervoor zorgen dat alle voorbeeldreizen buiten Europa een duur hebben van minimaal 17 dagen.
 • Reizigers stimuleren om buiten Europa minimaal 17 dagen op reis te gaan (exclusief de reis van en naar de bestemming).
 • Minimaal 5% van onze reizigers binnen Europa kiest voor de trein als vervoer naar hun vakantiebestemming.
 • Minimaal 80% van onze reizigers die naar een bestemming binnen Europa vliegt, kiest voor de meest efficiënte optie: een directe chartervlucht.
 • Het aantal binnenlandse vluchten verminderen met 5% tov 2019.
 • Minimaal 25% van de geboekte reizen is naar een bestemming binnen Europa.
 • Alle op maat gemaakte reisvoorstellen zijn voorzien van informatie over de impact van reizen op het klimaat.
 • We starten en pilot waarbij drie bestemmingen een duurzame score toevoegen aan de op maat gemaakt reisvoorstellen.
Klimaatactieplan

Regenereren

Met het tekenen van de Tourism Declares Climate Emergency heeft Better Places zichzelf verplicht de hele sector op te roepen tot het nemen van maatregelen om de overgang naar een koolstofvrije luchtvaart te versnellen. Hier volgen een aantal voorbeelden van acties de we al hebben ondernomen en de plannen voor de toekomst.

• Better Places heeft zich in het openbaar uitgesproken voor een verbod op de uitbreiding van Schiphol en het openen van een nieuwe luchthaven in Lelystad. We zullen hiervoor blijven lobbyen.

• Better Places is altijd transparant geweest over hoe wij de CO2-uitstoot van onze reizen berekenen, hoeveel we hebben gecompenseerd en waarom. In 2022 hebben besloten om te stoppen met het compenseren van de CO2-uitstoot van onze reizen. In plaats daarvan zetten we vol in op het reduceren van onze uitstoot. Wij hebben laten zien waarom wij vinden dat CO2-compensatie geen oplossing is. We zullen blijven lobbyen voor meer transparantie in de reisindustrie over CO2-compensatie en investeren tegelijkertijd in innovatieve alternatieven die de verandering naar een schonere reisindustrie versnellen.

Regenereren: doelen voor 2022

 • Het opstellen van richtlijnen voor ethische marketing, om transparantie te bevorderen en greenwashing te voorkomen.
 • Onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan regeneratief reizen
samenwerken klimaatactieplan

Samenwerken

• Wij roepen onze lokale partner op om zich ook aan te sluiten bij Tourism Declares en/of de Glasgow Declaration. Wij organiseren webinars waarbij we ondersteuning bieden bij het opstellen van een actieplan voor het klimaat.

• Better Places is de eerste reisorganisatie in Nederland met een internationale B Corp certificering. Bedrijven met een B Corp-certificaat zijn succesvol in het maken van winst en tegelijkertijd succesvol in het verwezenlijken van sociale en duurzame doelstellingen. Voor het B Corp certificaat moeten we aan strenge duurzaamheidseisen voldoen.

Better Places duurzaam reizen BCorp logo

• Bij Better Places ondernemen we niet alleen actie om de CO2-uitstoot van onze reizen te verminderen, maar investeren we ook in natuurbehoud en -bescherming. Vanaf januari 2020 vragen wij al onze klanten bij het boeken van hun reis om een vrijwillige donatie aan Justdiggit. Justdiggit herstelt droge landschappen in Afrika, zodat het regenwater weer in de grond kan trekken en de natuur zich kan herstellen.

Samenwerken: doelen voor 2022

 • Ten minste 15 van onze actieve lokale reisexperts is Travelife gecertificeerd.
 • Ten minste 15 van onze actieve lokale reisexpert heeft Tourism Declares en/of de Glasgow Declaration getekend en heeft een actieplan voor het klimaat opgesteld.
 • We organiseren webinars om lokale reisexperts te ondersteunen bij het opstellen van een actieplan voor het klimaat.
 • Minimaal vier gastcolleges gegeven over duurzaamheid in de reisindustrie.
 • In samenwerking met True Price de echte prijs van onze reizen in kaart brengen.
klimaatactieplan financieren

Financieren

CO2-compensatie en vliegtaks

• Van 2016 tot halverwege 2022 hebben we de CO2-uitstoot van al onze reizen gecompenseerd. Dat was inclusief de vlucht die nodig is om de bestemming te bereiken. We werkten daarvoor samen met de South Pole Group en investeerden in zogenaamde Gold Standard projecten. Tussen 2016 en 2022 hebben we meer dan 30.000 ton CO2 gecompenseerd voor onze klanten. Het geld werd door de South Pole Group geïnvesteerd in schone kooktoestellen in Ghana.

• In juli 2022 zijn we gestopt met het compenseren van de CO2-uitstoot van onze reizen. Uit onderzoek is gebleken dat compensatieprojecten, zoals kooktoestellen uitdelen en het planten van bomen, weinig effectief zijn. Bovendien leidt het af van de echte oplossing, namelijk reduceren. Het geld dat we besparen op de CO2-credits investeren we in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en het beschermen van de biodiversiteit. We zijn nog op zoek naar een klimaatfonds met bewezen effect.

• We leggen onszelf een vrijwillige vliegtaks van € 15,- per klant die een verre reis boekt in 2022 en verhogen dit bedrag elk jaar met € 2,50. Voor elke klant die een reis boekt binnen Europa in 2022 leggen we € 6,- euro opzij en verhogen dit bedrag met € 1,- per jaar. De reiziger betaalt hiervoor niets extra. We investeren het totaalbedrag in duurzame energieprojecten via crowdfundingplatform Lendahand. Wanneer een investeringsperiode is afgerond, herinvesteren we het bedrag, inclusief de opgebrachte rente. Op deze manier helpen we de energietransitie te versnellen.

duurzaam reizen Better Places vliegtaks

Financieren: doelen voor 2022

 • Het opzetten van een klimaatfonds dat een effectiever alternatief biedt dan het compenseren van CO2-uitstoot via de South Pole Group.
Schildkröte in einem sauberen Meer

Meer weten?

We streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over onze klimaatacties en delen nieuwe ontwikkelingen op onze website en via sociale media. Hier vind je een paar voorbeelden van zulke berichten.

Responsible Tourism Award

Better Places duurzaam reizen Responsible Tourism logo Better Places duurzaam reizen Responsible Tourism logo

Better Places won in 2021 de Responsible Tourism Award voor Decarbonising Travel & Tourism. De juryleden waren onder de indruk van het uitgebreide scala aan manieren waarop we actief de ecologische voetafdruk van de georganiseerde reizen verkleinen, evenals de transparante en gemakkelijk te begrijpen communicatie over de positieve en negatieve milieueffecten van onze reizen.