Waarom Better Places achter de invoering van een vliegtaks staat

Better Places vindt het belangrijk om de impact van reizen op het klimaat zoveel mogelijk te beperken. Dat is de reden dat we achter de vliegtaks staan, die het kabinet in 2021 wil invoeren. Daarop vooruitlopend leggen we onszelf sinds 2018 al een vliegbelasting op van €5,- per reiziger. In 2019 was dit bedrag €7,50 per reiziger en in 2020 is dit naar €10,- per reiziger gegaan. Daarnaast compenseert Better Places al sinds 2016 de volledige CO2-uitstoot van de reizen die zij verkoopt, inclusief de uitstoot van de vlucht die nodig is om de bestemming te bereiken.

Vliegen is te goedkoop

Je kunt nog zo je best doen om op je reisbestemming duurzaam te reizen, maar het zijn je vluchten die veruit de meeste schade toebrengen aan het milieu. Vliegen is nu veel te goedkoop, zeker in vergelijking met andere vervoersmiddelen. Er zit geen belasting op kerosine en geen BTW op vliegtickets, terwijl je voor trein-, bus- en bootvervoer wél belasting betaalt. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie. Better Places ondersteunt een vliegtaks, maar met één belangrijke kanttekening. De vliegtaks moet gebruikt worden voor het vergroenen van de reissector, zodat er werkelijk verbeteringen op milieugebied gerealiseerd worden.

Vliegtaks per vertrekkend vliegtuig

Better Places is voorstander van een belasting per vertrekkend vliegtuig, omdat op deze manier de vervuiler betaalt. Oudere en lawaaiige vliegtuigen die meer CO2 uitstoten dienen een hogere belasting te betalen. Wij zijn er een voorstander van dat de vlucht van passagiers die in Nederland overstappen en vrachtvliegtuigen ook worden belast. De overheid dient deze extra belastinginkomsten te besteden aan duurzame maatregelen. Een belasting per vertrekkende passagier is een minder goed idee, omdat het luchtvaartmaatschappijen niet zal stimuleren om schonere vliegtuigen te ontwerpen.

Gevolgen vliegtaks voor economie

In 2008 werd al eens een vliegtaks ingevoerd in Nederland, maar die werd weer afgeschaft, omdat er teveel passagiers zouden uitwijken naar het buitenland. Dat argument gebruikt de luchtvaartbranche nu weer: het zou slecht zijn voor onze economie. Dit argument klopt niet. Duitsland, Frankrijk en Engeland hebben al een vliegtaks en België heeft geen mainport die kan concurreren met Schiphol.

Plannen van het kabinet

Bij de aankondiging van de vliegtaks in het regeerakkoord, oktober 2017, was sprake van een drietrapsraket. De eerste keuze was een Europese belasting. Optie twee was een belasting per vliegtuig (hoe viezer hoe duurder), optie drie een nationale tickettaks. Er waren drie tarieven: 7 euro voor Europa, 22 euro voor vluchten tot 6.000 kilometer, 40 euro voor wereld. Luchtvracht was uitgezonderd.


Begin december 2018 werd bekend dat het kabinet nu kiest voor één tarief van 7 euro per ticket, ongeacht de bestemming. Optie twee en drie worden gecombineerd: naast de passagiers worden ook vieze en lawaaiige vrachtvliegtuigen belast. Op Schiphol overstappende passagiers worden niet belast. Een toeslag van 7 euro per ticket is naar onze mening te laag om ervoor te zorgen dat mensen minder gaan vliegen. Daarnaast is het een gemiste kans dat de belasting puur is bedoeld om geld op te brengen, niet om de sector te verduurzamen.

Lees hier waarom zowel de luchtvaartsector als de milieuorganisaties kritiek hebben op de voorgenomen plannen van het kabinet.

Eerlijke concurrentie

Via fiscale maatregelen moet er een gelijk speelveld komen voor treintickets. Omdat BTW op vliegtickets en accijns op kerosine op korte termijn niet realistisch is, stellen wij voor de BTW op treinen en bus naar 0 te brengen en de brandstof niet te belasten. Het kabinet moet steun zoeken bij andere landen om wereldwijd accijns op de vliegtuigbrandstof kerosine te gaan heffen. Om dit voor elkaar te krijgen moet een internationaal verdrag uit 1944 worden gewijzigd. In dat verdrag is vastgelegd dat de brandstof voor vliegtuigen is gevrijwaard van belastingen om de mondiale luchtvaart. Deze uitzonderingssituatie voor de luchtvaart is achterhaald en onverantwoord vanwege de CO2-uitstoot door gebruik van kerosine. Accijns op kerosine zou luchtvaartmaatschappijen prikkelen om meer werk te maken van alternatieve brandstoffen.

Minder vliegen, meer beleven

Er moet veel meer geïnvesteerd worden in het uitbreiden van de hogesnelheidstrein met bijbehorend hogesnelheidsnetwerk. Het is niet nodig dat bestemmingen als Parijs, Londen en Brussel nog steeds worden aangevlogen. Ook andere bestemmingen op een afstand tot 700 km moeten sneller bereikbaar worden gemaakt met de trein. Het is belangrijk dat alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker en goedkoper worden. Wij proberen onze reizigers daarom zo min mogelijk binnenlandse vluchten te laten nemen. Vaak is de trein een prima alternatief. Treinreizen is ontspannen, het is makkelijk om locals te ontmoeten en je ziet veel meer van het land.

Hier vind je tien dingen die je kunt doen om de CO2 impact van je reis te verkleinen.

Wat doet Better Places zelf om de CO2-footprint te beperken?

We leggen onszelf een vliegtaks op
Wij willen niet wachten tot de vliegtaks in 2021 ingevoerd wordt. Sinds januari 2018 leggen we onszelf een CO2-belasting op van €5,- per reiziger. In 2019 is dit bedrag verhoogd naar €7,50 per reiziger, en in 2020 gaat het naar €10,- per reiziger. Dat bedrag gaat ten koste van onze winst. De reiziger betaalt hiervoor niets extra’s. Wij investeren dit bedrag in duurzame energieprojecten. In 2017 hebben wij via een crowdfunding initiatief een bedrag van €5000,- geïnvesteerd in een buurtmolen in het Friese dorpje Herbaijum. In 2018 investeerden wij een bedrag van €20.000,- in zonnepanelen. In 2019 willen wij de CO2 taks gebruiken om onze eigen keten te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van zonnepanelen bij onze accommodaties en homestays.

We stimuleren alternatief vervoer en directe vluchten
We vinden het belangrijk om onze reizigers bewust te maken van de impact van hun reizen op het klimaat. We geven informatie over de CO2 uitstoot per reis en mogelijkheden om CO2 uitstoot te reduceren. We stimuleren reizigers om te kiezen voor een directe vlucht naar hun reisbestemming. Dat scheelt soms tot wel 50% in CO2-uitstoot én het is een stuk comfortabeler. Bovendien bieden we in onze reizen zoveel mogelijk alternatieven voor binnenlandse vluchten aan.

We compenseren de CO2-uitstoot van al onze reizen
We compenseren sinds begin 2016 de volledige CO2-uitstoot van al onze reizen, inclusief intercontinentale vluchten die de klant zelf boekt. We berekenen de exacte uitstoot via de Carmacal, een tool die haar data verkrijgt via RDC Aviation. Die uitstoot compenseren we door te investeren in efficiëntere kooktoestellen in Ghana. Dit project voldoet aan de Gold Standard, het strengste duurzaamheidskeurmerk voor wereldwijde CO2-reductieprojecten. Hier kunnen reizigers de CO2-uitstoot per reis bekijken.

We bieden reizen in Europa aan
Tot 2019 bood Better Places alleen reizen naar verre bestemmingen aan. Sinds mei 2019 bieden wij ook reizen aan binnen Europa. We stimuleren klanten bovendien om minder vaak op reis te gaan of langere reizen te maken.

Ontdek hoe en waarom wij de CO2-uitstoot van al onze reizen, inclusief hotels, vervoer en excursies, compenseren.

Positieve impact van reizen

Natuurlijk is vliegen niet goed voor het milieu. Maar reizen heeft ook volop positieve effecten. Zo zorgt toerisme voor economische groei, werkgelegenheid (één op de tien banen wereldwijd is in de toeristische sector) en behoud van tradities en lokale cultuur. Wil je zorgen voor positieve impact tijdens je reizen, zorg dan dat je geld zoveel mogelijk bij de lokale bevolking terecht komt. Hier lees je meer over de positieve effecten van reizen.

Onderzoek vliegbelasting

Ruim 70% van de reizigers die met Better Places op reis gaan vindt duurzaamheid een belangrijk aspect van reizen. De meeste reizigers staan achter het invoeren van vliegbelasting en zijn bereid bepaalde onderdelen van hun reisstijl aan te passen als dat bijdraagt aan een groenere wereld. Dat blijkt uit een onderzoek vliegbelasting onder 488 reizigers.

Dit artikel is geïnspireerd door het opiniestuk ‘Zes redenen om de vliegtaks per direct in te voeren’ van Pieter Pauw, wat op 25 juli verscheen in het NRC.