Peru Ccorccor B - duurzaam ondernemen

Missie en visie 

Het is onze missie om te ondernemen op een manier die de wereld een beetje beter maakt. 

In onze statuten staat de volgende visie beschreven: 
“Het doel van de vennootschap is het organiseren van verantwoorde reizen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de te bezoeken regio's, waarbij getracht wordt de positieve effecten van toerisme te maximaliseren en de negatieve effecten van toerisme te minimaliseren.”

duurzame ontwikkelingsdoelen

Strategisch plan

Om deze positieve verandering teweeg te brengen hebben we ons strategisch plan in twee delen opgesplitst:

 1. Het minimaliseren van onze impact op het klimaat
 2. Het maximaliseren van onze maatschappelijke impact

Klimaatimpact verkleinen

We proberen de milieuschade van onze reizen zoveel mogelijk te beperken. Om dat te doen heeft Better Places in januari 2020 samen met 14 internationale reisorganisaties, de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Met het ondertekenen van de Tourism Declares Climate Emergency verklaring beloven wij onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen voor 2030. In ons actieplan voor het klimaat lees je hoe we dat doen.

Maatschappelijke impact vergroten

Voor het vergroten van onze maatschappelijke impact, hebben we een aantal verschillende strategieën gekozen.

Werken met lokale reisexperts
Bij Better Places wordt je reis samengesteld door een lokale reisexpert. Dat is iemand die uit het land zelf komt, of er lange tijd woont of gewoond heeft. Hun manier van werken draagt bij aan onze missie:

 • Onze lokale reisexperts werken volgens de duurzaamheidseisen van Travelife.
 • Door direct te boeken bij een lokale organisatie komt er meer geld op de bestemming zelf terecht en is de reiziger verzekerd van een authentieke reiservaring.
 • Het samenstellen van onze reizen gaat volgens onze drie principes voor duurzaam reizen:
  1. Ondersteun en promoot lokale initiatieven
  2. Verminder de CO2-uitstoot van je vakantie
  3. Bescherm, toon respect en reis plasticvrij

Impact van onze reizen meten
Om inzicht te krijgen in de positieve en negatieve effecten van onze reizen, meten we de impact en geven we ze een score. Door zowel de maatschappelijk impact als de schade aan het milieu in kaart te brengen, geven we reizigers de mogelijkheid om duurzamere keuzes te maken. Bovendien helpt het ons en onze reisexperts om te zien waar we het goed doen en hoe we ons aanbod kunnen verbeteren.

Duurzame accommodaties
Bij het samenstellen van onze reizen zijn we altijd op zoek naar accommodaties die hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om klimaatverandering en hun maatschappelijke impact. Om dat te beoordelen maken we gebruik van tien criteria, waarmee we de accommodaties een duurzaamheidscore geven.

Verandertheorie
In 2021 volgden we de Expeditie Impact workshops van Avance. Met de kennis die we daar opdeden hebben we een verandertheorie (Theory of Change) opgesteld voor drie belangrijke stakeholders: 

1. De bestemming
2. De klanten
3. De lokale partners

Door het maken van een verandertheorie maken we inzichtelijk welke impact we willen bereiken en hoe we dat doen. Het model zorgt voor een leidraad in de dagelijkse uitvoering en helpt ons bij het meten en bijhouden van de impact die we maken.

Stakeholders

In de afbeelding hieronder hebben we onze stakeholders in kaart gebracht.

  Mate van belang
Mate van invloed   Laag Hoog
Hoog
 • NGO's
 • B Corp
 • Tourism Declares
 • Aandeelhouders
 • Medewerkers
 • Reisexperts (DMC)
 • Klimaat
Laag
 • Concurrenten
 • Andere (sociale) ondernemingen
 • Bloggers/affiliates
 • Overheid
 • Hogescholen
 • Klanten
 • Lokale bevolking
 • Bestemmingen

Stakeholderdialoog

Sleutelfiguur: veel invloed en belang
De stakeholders in het overzicht hierboven hebben veel invloed en een groot belang. De communicatie is intensief en gebaseerd op samenwerking. Deze stakeholders worden zoveel mogelijk betrokken bij de missie en visie van Better Places.

 • Medewerkers: we spreken elkaar dagelijks over uiteenlopende zaken. Medewerkers zijn op de hoogte van en direct of indirect betrokken bij (het realiseren van) onze impactdoelen. 
 • DMC's: we spreken elkaar op regelmatige basis. DMC's zijn nauw betrokken bij het realiseren van onze impactdoelen. We bespreken de voortgang, (lokale) ontwikkelingen en uitdagingen en werken samen aan de gedeelde missie om een positieve impact te hebben op de bestemming.
 • Klimaat: hoewel we niet met het klimaat kunnen communiceren, vinden we het toch een belangrijke stakeholder. Het klimaat (klimaatverandering) heeft een grote invloed op onze bedrijfsvoering en onze missie.

Beïnvloeder: veel invloed, minder belang
Deze stakeholders moeten wij tevreden houden, maar hebben minder belangen en minder informatie nodig.

 • NGO's: onze missie sluit aan bij die van de lokale NGO's waar we mee samenwerken. We steunen een aantal NGO's met donaties of investeringen. Zij kunnen ons adviseren over best practices en hoe we onze missie op bestemming kunnen vormgeven.
 • B Corp: om ons certificaat te behouden moeten we aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen.
 • Tourism Declares: het opstellen en uitvoeren van ons actieplan voor het klimaat is een voorwaarde om onderdeel te zijn van Tourism Declares.
 • Aandeelhouders: zij hebben invloed op de invulling en uitvoering van de missie van Better Places.

Belanghebbende: veel belang, weinig invloed
Deze stakeholders hebben veel belang bij de missie van Better Places, maar minder invloed. Ze leveren waardevolle input voor het behalen van onze missie.

 • Lokale ondernemers: zij hebben veel belang bij onze missie om een positieve impact hebben op het klimaat en de lokale leefomstandigheden. Door het in kaart brengen van onze impact op deze stakeholder, krijgen we inzicht op onze invloed ter plekke.
 • Klanten: we proberen ze te inspireren en te activeren om bij te dragen aan onze missie. Het is in het belang van onze klanten dat we het klimaat en bestemmingen beschermen en behouden.
 • Bestemmingen: veel lokale economieën hebben een financieel belang bij de komst van toeristen. Er is ook belang bij ons aandeel in natuurbehoud en armoedebestrijding.

Toeschouwers: weinig invloed en belang
Dit zijn stakeholders die we monitoren.

 • Concurrenten: we zien onszelf als voorlopers op het gebied van duurzaam reizen in de Nederlandse reisindustrie. We wisselen kennis en ervaringen uit met concurrenten en inspireren ze tot het nemen van (klimaat)actie.
 • Andere (sociale) ondernemingen: we wisselen kennis en ervaringen uit en gaan samenwerkingen aan met verschillende (sociale) ondernemingen.
 • Bloggers/affiliates: wij leveren input en bloggers inspireren hun achterban deel te nemen aan onze duurzame missie. 
 • Overheid: de landelijke overheid maakt beleid waar wij ons aan moeten houden. Wij bieden input voor beleidsvorming over duurzaam toerisme.
 • Hogescholen: we delen onze kennis en ervaringen over duurzaam toerisme tijdens gastcolleges. 

Hier vind je de uitgewerkte stakeholderdialoog, waarop bovenstaande informatie is gebaseerd.

Beloningsbeleid

Better Places is aangesloten bij de CAO van Reiswerk.
De verhouding tussen de laagst en de hoogst betaalde medewerker is 1:3.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Better Places biedt haar werknemers aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Een paar voorbeelden:

 • Ga je met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig, dan belonen we dit met twee extra vakantiedagen per jaar.  (zie Climate Perks)
 • Better Places biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich in te zetten voor de maatschappij door maximaal 20 uur per jaar parttime dienstverband) betaald verlof beschikbaar te stellen.
 • Better Places ondersteunt medewerkers die hun fysieke gesteldheid op orde willen houden, met maximaal 150,- euro per jaar. Een abonnement op een sportschool, yoga e.d. vallen onder deze regeling.

Hier vind je de volledige lijst met secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van Better Places.

10% van de winst naar goede doelen
Elk jaar gaat 10% van onze winst naar positieve initiatieven die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Onze medewerkers en reisexperts mogen suggesties doen voor initiatieven die in aanmerking komen voor een donatie. Op deze pagina kun je precies zien welke projecten en initiatieven in de afgelopen jaren een bijdrage ontvingen en hoeveel wij doneerden. 

Vrijwillige CO2-taks
Wij vinden dat vliegen veel te goedkoop is en dat de CO2-heffing van € 7,45 die de Nederlandse overheid sinds 1 januari 2021 rekent veel te laag is. Daarom leggen wij onszelf een vrijwillige CO2-taks op van € 12,50 per passagier buiten Europa en € 5,- binnen Europa. Elk jaar verhogen we deze heffing met respectievelijk € 1,- en € 2,50. De reiziger betaalt hiervoor niets extra. We investeren het totaalbedrag in duurzame energieprojecten. Op deze manier helpen we de energietransitie te versnellen.

Eigendomsverhoudingen
De aandeelhouders van Better Places B.V. zijn Better Tourism B.V. , Joepie Consultancy B.V., Riksja International B.V. en Vievita B.V. Hier vind je de organisatiestructuur van Better Places B.V.

Jaarrekeningen

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid

Wil je meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Bekijk dan onze responsible tourism policy. Al onze partners hebben een Code of Conduct ondertekend, waarmee ze akkoord gaan met onze voorwaarden voor verantwoordelijk en duurzaam ondernemerschap.

Meer lezen:

Keurmerken: