Peru Ccorccor B - duurzaam ondernemen

Code Sociale Ondernemingen

In december 2021 is Better Places opgenomen in het register van Code Sociale Ondernemingen. Zo kan iedereen zien dat het maken van sociale en maatschappelijke impact bij ons op de eerste plaats komt.

Missie en visie

Het is onze missie om te ondernemen op een manier die de wereld een beetje beter maakt.

In onze statuten staat de volgende visie beschreven:
“Het doel van de vennootschap is het organiseren van verantwoorde reizen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de te bezoeken regio's, waarbij getracht wordt de positieve effecten van toerisme te maximaliseren en de negatieve effecten van toerisme te minimaliseren.”

duurzame ontwikkelingsdoelen

Strategisch plan

Om deze positieve verandering teweeg te brengen hebben we ons strategisch plan in twee delen opgesplitst:

 1. Het minimaliseren van onze impact op het klimaat
 2. Het maximaliseren van onze maatschappelijke impact

Klimaatimpact verkleinen

We proberen de milieuschade van onze reizen zoveel mogelijk te beperken. Om dat te doen heeft Better Places in januari 2020 samen met 14 internationale reisorganisaties, de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Met het ondertekenen van de Tourism Declares Climate Emergency verklaring beloven wij onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen voor 2030. In ons actieplan voor een leefbare planeet lees je hoe we dat doen.

Maatschappelijke impact vergroten

Voor het vergroten van onze maatschappelijke impact, hebben we een aantal verschillende strategieën gekozen.

Werken met lokale reisexperts
Bij Better Places wordt je reis samengesteld door een lokale reisexpert. Dat is iemand die uit het land zelf komt, of er lange tijd woont of gewoond heeft. Hun manier van werken draagt bij aan onze missie:

 • Onze lokale reisexperts werken volgens de duurzaamheidseisen van Travelife.
 • Door direct te boeken bij een lokale organisatie komt er meer geld op de bestemming zelf terecht en is de reiziger verzekerd van een authentieke reiservaring.
 • Het samenstellen van onze reizen gaat volgens onze drie principes voor duurzaam reizen:
  1. Ondersteun en promoot lokale initiatieven
  2. Verminder de CO2-uitstoot van je vakantie
  3. Bescherm, toon respect en reis plasticvrij

Impact van onze reizen meten
Om inzicht te krijgen in de positieve en negatieve effecten van onze reizen, meten we de impact en geven we ze een score. Door zowel de maatschappelijk impact als de schade aan het milieu in kaart te brengen, geven we reizigers de mogelijkheid om duurzamere keuzes te maken. Bovendien helpt het ons en onze reisexperts om te zien waar we het goed doen en hoe we ons aanbod kunnen verbeteren.

Duurzame accommodaties
Bij het samenstellen van onze reizen zijn we altijd op zoek naar accommodaties die hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om klimaatverandering en hun maatschappelijke impact. Om dat te beoordelen maken we gebruik van tien criteria, waarmee we de accommodaties een duurzaamheidscore geven.

Verandertheorie
In 2021 volgden we de Expeditie Impact workshops van Avance. Met de kennis die we daar opdeden hebben we een verandertheorie (Theory of Change) opgesteld voor drie belangrijke stakeholders:

1. De bestemming
2. De klanten
3. De lokale partners

Door het maken van een verandertheorie maken we inzichtelijk welke impact we willen bereiken en hoe we dat doen. Het model zorgt voor een leidraad in de dagelijkse uitvoering en helpt ons bij het meten en bijhouden van de impact die we maken.

Belangrijkste resultaten
Elk jaar houden we een uitgebreide enquête onder onze lokale reisexperts. Zij beantwoorden vragen met betrekking tot de impact die wij voor ogen hebben. Wij vatten de resultaten van de enquête samen in deze two-pager. Daarin hebben we de belangrijkste lessen, inzichten en resultaten op een rijtje gezet. Bovendien formuleren we de belangrijkste impactdoelen voor het komende jaar.

Stakeholders

In de afbeelding hieronder hebben we onze stakeholders in kaart gebracht.

  Mate van belang
Mate van invloed   Laag Hoog
Hoog
 • NGO's
 • Code Sociale Ondernemingen
 • Glasgow Declaration
 • Aandeelhouders
 • Medewerkers
 • Reisexperts (DMC)
 • Klimaat
Laag
 • Concurrenten
 • Andere (sociale) ondernemingen
 • Bloggers/affiliates
 • Overheid
 • Hogescholen
 • Klanten
 • Lokale bevolking
 • Bestemmingen

Stakeholderdialoog

Sleutelfiguur: veel invloed en belang
De stakeholders in het overzicht hierboven hebben veel invloed en een groot belang. De communicatie is intensief en gebaseerd op samenwerking. Deze stakeholders worden zoveel mogelijk betrokken bij de missie en visie van Better Places.

 • Medewerkers: we spreken elkaar dagelijks over uiteenlopende zaken. Medewerkers zijn op de hoogte van en direct of indirect betrokken bij (het realiseren van) onze impactdoelen.
 • DMC's: we spreken elkaar op regelmatige basis. DMC's zijn nauw betrokken bij het realiseren van onze impactdoelen. We bespreken de voortgang, (lokale) ontwikkelingen en uitdagingen en werken samen aan de gedeelde missie om een positieve impact te hebben op de bestemming. We organiseren webinars waarmee we de DMC's informeren en ondersteunen in het proces om Travelife gecertificeerd te worden. Vanaf 2022 ondersteunen we DMC's die zich aansluiten bij Tourism Declares Climate Emergency en/of de Glasgow Declaration bij het opstellen van een klimaatactieplan.
 • Klimaat: hoewel we niet met het klimaat kunnen communiceren, vinden we het toch een belangrijke stakeholder. Het klimaat (klimaatverandering) heeft een grote invloed op onze bedrijfsvoering en onze missie.

Beïnvloeder: veel invloed, minder belang
Deze stakeholders moeten wij tevreden houden, maar hebben minder belangen en minder informatie nodig.

 • NGO's: onze missie sluit aan bij die van de lokale NGO's waar we mee samenwerken. We steunen een aantal NGO's met donaties of investeringen. Zij kunnen ons adviseren over best practices en hoe we onze missie op bestemming kunnen vormgeven.
 • Code Sociale Ondernemingen: om opgenomen te zijn in het register Sociale Ondernemingen moeten we aan strenge eisen voldoen
 • Glasgow Declaration: het opstellen en uitvoeren van ons actieplan voor het klimaat is een voorwaarde na het ondertekenen van de Glasgow Declaration
 • Aandeelhouders: zij hebben invloed op de invulling en uitvoering van de missie van Better Places.

Belanghebbende: veel belang, weinig invloed
Deze stakeholders hebben veel belang bij de missie van Better Places, maar minder invloed. Ze leveren waardevolle input voor het behalen van onze missie.

 • Lokale ondernemers: zij hebben veel belang bij onze missie om een positieve impact hebben op het klimaat en de lokale leefomstandigheden. Door het in kaart brengen van onze impact op deze stakeholder, krijgen we inzicht op onze invloed ter plekke.
 • Klanten: we proberen ze te inspireren en te activeren om bij te dragen aan onze missie. Het is in het belang van onze klanten dat we het klimaat en bestemmingen beschermen en behouden.
 • Bestemmingen: veel lokale economieën hebben een financieel belang bij de komst van toeristen. Er is ook belang bij ons aandeel in natuurbehoud en armoedebestrijding.

Toeschouwers: weinig invloed en belang
Dit zijn stakeholders die we monitoren.

 • Concurrenten: we zien onszelf als voorlopers op het gebied van duurzaam reizen in de Nederlandse reisindustrie. We wisselen kennis en ervaringen uit met concurrenten en inspireren ze tot het nemen van (klimaat)actie.
 • Andere (sociale) ondernemingen: we wisselen kennis en ervaringen uit en gaan samenwerkingen aan met verschillende (sociale) ondernemingen.
 • Bloggers/affiliates: wij leveren input en bloggers inspireren hun achterban deel te nemen aan onze duurzame missie.
 • Overheid: de landelijke overheid maakt beleid waar wij ons aan moeten houden. Wij bieden input voor beleidsvorming over duurzaam toerisme.
 • Hogescholen: we delen onze kennis en ervaringen over duurzaam toerisme tijdens gastcolleges.

Hier vind je de uitgewerkte stakeholderdialoog, waarop bovenstaande informatie is gebaseerd.

Beloningsbeleid

Better Places is aangesloten bij de CAO van Reiswerk.
De verhouding tussen de laagst en de hoogst betaalde medewerker is 1:3.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Better Places biedt haar werknemers aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Een paar voorbeelden:

 • Ga je met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig, dan belonen we dit met twee extra vakantiedagen per jaar. (zie Climate Perks)
 • Better Places biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich in te zetten voor de maatschappij door maximaal 20 uur per jaar parttime dienstverband) betaald verlof beschikbaar te stellen.
 • Better Places ondersteunt medewerkers die hun fysieke gesteldheid op orde willen houden, met maximaal 150,- euro per jaar. Een abonnement op een sportschool, yoga e.d. vallen onder deze regeling.

Hier vind je de volledige lijst met secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van Better Places.

Financieel beleid

Elk jaar herinvesteren we minimaal 30% van de winst in het bedrijf. Dat geld wordt dus niet uitgekeerd aan onze aandeelhouders.

10% van de winst naar goede doelen
Elk jaar gaat 10% van onze winst naar positieve initiatieven die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Onze medewerkers en reisexperts mogen suggesties doen voor initiatieven die in aanmerking komen voor een donatie. Op deze pagina kun je precies zien welke projecten en initiatieven in de afgelopen jaren een bijdrage ontvingen en hoeveel wij doneerden.

Innovatiefonds voor duurzame energie en biodiversiteit
We zetten ons in voor een leefbare planeet. Dat doen we door een bijdragen te leveren aan het versnellen van de energietransitie en het behoud van de biodiversiteit. Voor elke reiziger die bij ons boekt, stoppen wij een bedrag in ons innovatiefonds. De reiziger betaalt hiervoor niets extra. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de afstand die de reiziger aflegt. Voor reizen die minder dan twee ton CO2 veroorzaken, dragen wij € 7,- per reiziger af. Voor de grootste afstand, namelijk reizen die zes tot acht ton CO2 veroorzaken, betalen we € 25,- per reiziger. Elk jaar verhogen we de bedragen per zone.

Investeren in het versnellen van de energietransitie
We investeren het geld uit het innovatiefonds in duurzame energieprojecten via Lendahand. Deze projecten hebben een hoog risico-rendementsprofiel. De opbrengst herinvesteren we, waardoor we steeds meer geld kunnen investeren. Op deze manier helpen we de energietransitie te versnellen.

Investeren in biodiversiteit
Daarnaast investeren we een deel van het innovatiefonds in het beschermen en behouden van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door te investeren in de regeneratieve gemeenschapsboerderijen van Lenteland.

Eigendomsverhoudingen
De aandeelhouders van Better Places B.V. zijn Better Tourism B.V. , Joepie Consultancy B.V., Riksja International B.V. en Vievita B.V. Hier vind je de organisatiestructuur van Better Places B.V.

Jaarrekeningen

Statuten

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid

Wil je meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Bekijk dan onze responsible tourism policy. Al onze partners hebben een Code of Conduct ondertekend, waarmee ze akkoord gaan met onze voorwaarden voor verantwoordelijk en duurzaam ondernemerschap.

Meer lezen:

Keurmerken: